Scenarier för matens klimatpåverkan: Nötköttet påverkar mest

Nötköttet är den största klimatboven inom livsmedelsindustrin. Det konstaterar forskarna David Bryngelsson, Fredrik Hedenus och  Jörgen Larsson vid Chalmers i Göteborg i en nyutkommen rapport där potentialerna för utsläppsminskningar till 2050 från svenskarnas matkonsumtion beräknas.

“Att äta mindre nötkött är den enskilt mest kraftfulla åtgärden. Om den största delen av nötköttet byts ut mot annat kött, kan utsläppen komma ner till cirka 0,7 ton. Detta i ett scenario där vi alltså äter 50 procent mer kött än i dag. Ännu större utsläppsminskningar nås om kött, ost och mjölk ersätts av vegetabilier, i det fallet blir utsläppen så låga som knappt 0,3 ton. Våra resultat visar att vi måste börja ta matens klimatutsläpp på allvar. Detta sker inte i dag”, skriver rapportförfattarna i en debattartikel i Svenska Dagbladet den 3 maj 2013.

Läs om rapporten på: http://publications.lib.chalmers.se/publication/175662-scenarier-for-klimatpaverkan-fran-matkonsumtionen-2050

Debattartikeln i Svenska Dagbladet finns på: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/notkottet-ar-den-storsta-miljoboven_8140908.svd

3 maj, 2013

Närodlat räddar inte klimatet

En matkasse med lokalt odlade varor är obetydligt bättre för klimatet än en genomsnittlig svensk matkasse. Detta enligt en ny studie från IVL Svenska Miljöinstitutet.

“En betydligt större utsläppsminskning får man däremot då nötkött byts ut mot vegetariska alternativ i matkassarna. Allra lägst utsläpp har matkassen innehållande säsongsanpassad vegetarisk mat”, skriver institutet i sitt pressmeddelande.

– Debatten om klimatsmart mat har varit felfokuserad, vilket lett till att många konsumenter idag tror att närodlat alltid är det klimatsmartaste valet. Men vår undersökning visar att transportavståndet egentligen kan ha ganska liten betydelse, säger Stefan Åström, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet, i pressmeddelandet.

Läs rapporten på: http://www.ivl.se/download/18.3d71f8313d6a4ffc792ca6/1367211492000/B2091.pdf

Download the PDF file .

Livsmedelsverket släpper nya skolmatsrekommendationer

Livsmedelsverket har utkommit med sina nya rekommendationer för bra mat i skolan:
Köttkonsumtionen bör minska. Det bör alltid finnas vegetariska lunchalternativ. Mer fullkorn. Minska ned på mättat fett (helmjölk, smör, grädde) och välj istället vegetabiliska oljor.
“Genom att exempelvis öka andelen vegeta­bilier i kötträtter, eller ibland byta ut en kötträtt mot ett vegetariskt alternativ kan skolan bidra till minskad miljöpåverkan”, skriver verket.

Rekommendationerna finns att ladda ned här:
http://www.slv.se/upload/dokument/mat/mat_skola/bra_mat_i_skolan_livsmedelsverket.pdf

18 april, 2013

Matexport driver på avskogningen i Brasilien

Av de koldioxidutsläpp från Brasilien som orsakats av avskogning under det senaste decenniet berodde 30 procent på livsmedels- och foderexport. Det visar en ny studie av forskarna Jonas Karstensen, Glen P Peters och Robbie M Andrew: http://iopscience.iop.org/1748-9326/8/2/024005/article.

Av de 30 procenten var 29 procent relaterade till sojabönsproduktion och 71 procent till boskapsuppfödning. Exportens andel av försäljningen ökar alltjämt, inte minst för att tidigare lågkonsumerande marknader som Ryssland och Kina köper alltmer sojafoder och nötkött från Brasilien.

Forskarna påpekar att samtidigt som i-länderna via avtal försöker stoppa skogsskövlingen har den internationella handeln stor inverkan på avskogningen.

11 april, 2013

Frukostseminarium i Stockholm om hållbar mat

“Hur väljer man den ‘rätta’ maten, som tar hänsyn till klimatet, vår närmiljö och sociala aspekter av livsmedelsproduktionen?”

Swedish Water House, FAO och Kungl. Skogs och Lantbruksakademien anordnar frukostseminarium om hållbar mat i Stockholm den 10 april.

Mer information och instruktioner för föranmälan finns på:

http://www.ksla.se/aktivitet/den-hallbara-maten-konsumenten-i-fokus/

2 april, 2013

"Köttskatt behövs för hälsans skull"

“Tillgänglig vetenskap identifierar ett klart samband mellan ökad sjuklighet och större intag av animaliska produkter tillsammans med otillräckligt intag av frukt och grönsaker. Vår slutsats är att regeringen bör tillsätta en utredning med uppdrag att noga kartlägga hur olika födoämnen påverkar människors hälsa, skriver Svensk mat- och miljöinformations Pernilla Berg tillsammans med David Steinholtz, specialistläkare i onkologi, Charlotte Erlansson-Albertsson, professor i medicinsk och fysiologisk kemi, m.fl.

http://www.expressen.se/debatt/kottskatt-behovs-for-halsans-skull

18 mars, 2013

Köttfria dagar tillbaka på dagordningen

Svensk mat- och miljöinformation är initiativtagare till Köttfri måndag-kampanjen i Sverige.

“För några år sedan blossade debatten om köttfria dagar i skolorna upp i och med kampanjen Köttfri måndag, men det stannade oftast vid en diskussion. Nu, i och med den senaste tidens hästköttslarm, har dock köttfrågan än en gång blivit ett hett ämne”, skriver SVT.se.

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/svtsormland/kottfria-dagar-i-skolorna-ater-aktuellt

12 mars, 2013

Hästköttskandalen handlar om mer än lögner

Det räcker att minska köttkonsumtionen med en tredjedel, så frigörs stora ytor där vi kan odla både mat och biobränslen utan att behöva röja skogar, skriver Kenneth Hermele.

“En beräkning, publicerad i vetenskapstidskriften Science för något år sedan talar om att vi kommer att behöva 1,5–2 miljarder hektar till fram till 2050, lika mycket som dagens globala åkermark. Vi kan alltså förvänta oss en fördubbling av världens jordbruksytor på lite mindre än 40 år, och därmed en snabb ökning av växthusgaser.”

http://www.sydsvenskan.se/kultur–nojen/dags-att-fatta-galoppen/

9 mars, 2013

Köttjätten Scan: "Det här är ett varumärkesintrång"

Som en reaktion på att köttjätten Scan sagt upp fast anställd personal och ersatt dem med inhyrda från bemanningsföretag startade Livsmedelsarbetareförbundet nätsidan Scandal.nu.
Scan rasar nu mot kampanjen.
– Det här är ett varumärkesintrång och vi har kontaktat det amerikanska webbhotellet för att utreda möjligheterna att stänga ner sidan, säger Sara Hoff, pressansvarig på Scan, till SR P4 Kristianstad.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=101&artikel=5464382

7 mars, 2013