European Nitrogen Assessment

https://www.facebook.com/KievBlesk/ Facebook Блеск (Utgiven år 2011)

Instagram Детейлинг there Ladda ner här.

Facebook Автостудия Глянец Närmare 85 procent av Europas kväveförbrukning, från konstgödsel, går till grödor i djurfoder. Eftersom europén i genomsnitt äter 70 procent mer kött- och mjölkprodukter än nödvändigt föreslår rapportförfattarna bland annat en minskning av köttintaget.

Facebook Детейлинг Totalt har 200 experter från 21 länder bidragit till denna 800-sidor långa rapport. Forskarna uppskattar den årliga miljökostnaden till mellan 70 och 320 miljoner euro – mer än dubbelt så mycket som den extra avkastningen kvävebaserat konstgödsel ger jordbruket.

Instagram Автостудия Глянец check European Nitrogen Assessment