Fristående forskare

Kungl. Skogs- och lantbruksakademien
Akademi med uppgift att främja jordbruk och skogsbruk med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet

SIK
Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB

SEI – Stockholm Environment Institute
Oberoende internationellt miljöforskningsinstitut

Hushållningssällskapen
Regionalt baserad kunskapsorganisation

Forskningsrådet Formas
Främjar framstående forskning för hållbar utveckling

MISTRA – Stiftelsen för miljöstrategisk forskning
Finansierar miljöforskning

JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik
Forskning för bättre mat och miljö