Svenska forskare

Institutionen för mat, hälsa och miljö
Göteborgs universitet

MAT 21 – Uthållig livsmedelsproduktion
Sveriges lantbruksuniversitet

Centrum för uthålligt lantbruk, CUL
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Jordbruksforskning
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Miljöstrategisk analys
Kungliga tekniska högskolan, KTH

Industriell ekologi
Kungliga tekniska högskolan, KTH

Stockholm Resilience Centre
Stockholms universitet

Institutionen för systemekologi
Stockholms universitet

Länkar till livsmedelsforskning
Livsmedelssverige