FN-organ

Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO
FNs livsmedels- och jordbruksorganisation

LEAD – Livestock, Environment and Development
FAO:s projektorganisation för djurhållningsfrågor i relation till miljö och utveckling

FAO norden
Nordiska avdelningen av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation

FAO norden om djurhållning
FAO Norden om djurhållningens konsekvenser för miljö och människor

United Nations Environment Programme, UNEP
FN:s miljöprogram

United Nations Development Programme, UNDP
FN:s utvecklingsprogram

FN:s utvecklingsprogram, UNEP
Svenska avdelningen av FN:s utvecklingsprogram

Intergovernmental Panel on Climat Change, IPCC
FN:s klimatpanel

Världshälsoorganisationen
(World Health Organization), WHO

FN:s hälsoorganisation

World Meteorological Organization, WMO
FN:s byrå för övervakning av det globala klimatet