Djurrättsorganisationer

Djurens Rätt
Sveriges största djurrättsorganisation

Forska utan djurförsök
Stiftelse som finansierar framtagande av alternativ till djurförsök i forskningen

Viva! – Vegetarians International Voice for Animals
Internationell djurrättsorganisation baserad i England

PCRM – Physicians Committee for Responsible Medicine
Verkar för ett mer etisk och effektivt utövande av medecinsk behandling och forskning. Motsätter sig plågsamma djurförsök och framhåller hälsofördelarna med vegetarisk kost.