Hållbar produktion

KRAV
Kontrollförening för ekologisk produktion

Klimatmärkning för mat
KRAV och Svenskt Sigills m fl organisationers klimatmärkning för mat

Smak
Certifieringsföretag för bland annat ekologisk produktion

Ekomatcentrum
Informationscentrum för ekologiska produkter

SIK – Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB
Industriforskningsinstitut med syfte att stärka livsmedels- och bioteknikföretagens konkurrenskraft

SIK:s bibliotek
Här kan du beställa eller ladda hem många av SIK:s rapporter

Nätverket mat och klimat
SIK:s och Jordbruksverkets nätverk för intressenter i livsmedelsindustrin om mat och klimat

Ekocentrum
Utbildning och konsultverksamhet med syfte att påskynda omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle