Miljö

Jordens Vänner
Del av den internationella miljöorganisationen Friends of the Earth

Alternativ Stad
Arbetar med miljö- och stadsplaneringsfrågor i Stockholm och världen; del av Jordens Vänner

Naturskyddsföreningen
Svensk naturskyddsorganisation

Fältbiologerna
Naturskyddsföreningens ungdomsförbund

Greenpeace
Världens största organisation för miljöaktivism

Världsnaturfonden, WWF
Internationell naturvårdsorganisation

Klimataktion
Nätverk och förening med fokus på klimatfrågan, ”en folkrörelse för klimatet”

Framtidsjorden
Internationellt nätverk som stödjer hållbar utveckling

Framtiden i våra händer, FiVH
Svensk miljöorganisation som arbetar för en mer hållbar livsstil

Svenska Ekodemiker
Studentorganisation för hållbar utveckling

Ekocentrum
Utbildning och konsultverksamhet med syfte att påskynda omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle

EkoMatCentrum
Resurscentrum för hållbarhetsfrågor

Konsumentföreningen Stockholm
Arbetar mycket med frågor som rör matens miljöpåverkan med speciellt fokus på svinn och köttkonsumtion

Utställningen Manna
Turnerande utställning om sambanden mellan mat och miljö

SEI – Stockholm Environment Institute
Oberoende internationellt miljöforskningsinstitut

Tällberg Foundation
Verkar för en rättvis och säker värld för mänskligheten och miljön från ett näringslivsperspektiv

350.org
Projektorganisation för aktion i klimatfrågan

Ett klick för skogen
Insamlingsstiftelse med syfte att förvärva gammelskog för att skydda dess hotade djur- och växtarter