Rättvis produktion

Rättvisemärkt
Arbetar en världshandel som grundar sig på respekt för mänskliga rättigheter och miljön

Fair Trade Center
Arbetar för en rättvis internationell handel

Rena Kläder
Vill förbättra villkoren för anställda inom klädtillverkningen internationellt

Världsbutikerna för Rättvis Handel
Medlemsorganisation för världsbutiker som säljer rättvist producerade varor från småskaliga producenter i Syd

Kooperation utan gränser
Arbetar för en rättvis värld fri från fattigdom

Rättviseakademin
Nätverk för global solidaritet inom Kooperation utan gränser – riktar sig mot unga

FIAN
Arbetar med frågor som rör rätten till mat och kämpar mot hunger och svält

United Nations Global Compact
Nätverk med frivilliga principer om mänskliga rättigheter för näringslivet

SwedWatch
Arbetar för att bidra till att svenska företag tar hänsyn till människor och miljö i sin verksamhet i utvecklingsländer

Amnesty Business Group, ABG
Påverkar och utbildar svenska företag att respektera, försvara och främja mänskliga rättigheter överallt där de verkar

Oxfam International
Internationell solidaritetsorganisation som jobbar med att hitta uthålliga lösningar på problematik som rör fattigdom och orättvisa, bland annat genom rättvisemärkningar på produkter