Fler amerikaner tror på klimatförändringarna

https://www.facebook.com/KievBlesk/ Facebook Блеск Alltfler amerikaner, 54 procent, har börjat tro på att klimatförändringarna främst är orsakade av människan, enligt en ny rapport från Yale.
http://environment.yale.edu/climate/files/Climate-Beliefs-September-2012.pdf

Instagram Детейлинг there 5 november, 2012