Kött i siffror

Sammanfattning av Jordbruksverkets köttstatistik

Från 1990 till i dag har den svenska köttkonsumtionen ökat med drygt 40 procent.
Det finns olika siffror som visar hur stor köttkonsumtionen är i Sverige och de kan
användas på olika sätt. Jordbruksverket beräknar årligen totalkonsumtionen och
direktkonsumtionen av kött och andra livsmedel. Statistiken utgår i båda fallen
från uppgifter om produktion samt import och export.

Totalkonsumtionen ligger på drygt 85 kilo per person och år. Denna siffra är mätt
i slaktkroppsvikt och inkluderar bland annat ben, senor, svål och svinn. Det är på
denna nivå man lättast hittar internationell statistik om man vill jämföra vår konsumtion
med andra länders.

Direktkonsumtionen anger den mängd vi köper, exempelvis i butik eller på
restaurang. Den siffran uppgår till i genomsnitt 49 kilo rent kött per person och år
i Sverige. Siffran inkluderar bland annat viss mängd ben, som exempelvis benet
på fläskkotletten. Till detta kommer 23 kilo charkvaror och 11 kilo frysta produkter
som innehåller kött, exempelvis färdigmat. I de två sistnämnda ingår också
andra ingredienser.

http://www.jordbruksverket.se/download/18.39da9f0113cb389bda880001123/Ra+2013_2.pdf

Download the PDF file .