Mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna
FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna

De mänskliga rättigheterna
Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter

Globalportalen
Artiklar och tips på aktiviteter om utveckling och om bistånd från ca 40 svenska ideella organisationer

Well-Fed World, WFW
Informationsresurs om vegetabiliska livsmedel som lösning på problem som rör global matsäkerhet, hälsa, hunger och miljö. För forskare och sociala rörelser som arbetar med mat- och hungerfrågor och hållbar livsstil

Worldwatch Institute
Arbetar för en hållbar livsstil och för social rättvisa genom att sprida forskningsresultat och information om miljö, sociala frågor och energi