Matens miljöpåverkan

Ecoprofile
Diskussionsforum, community och nättidning med tema miljömässigt hållbara livsstilar

MeatClimate.org
Jens Holms och Toivo Jokkalas rapport om köttets klimatpåverkan Djurindustrin och klimatet – EU blundar och förvärrar har översatts till många språk och nu har den en hemsida.

Download the PDF file .

Food Climate Research Network
Stödjer forskning för att minska matindustrins miljöpåverkan i Storbritannien, tillhandahåller information på nätet

LivsmedelsSverige
Informationssida om livsmedel driven av branchorganisationer i livsmedelssektorn och myndigheter

MuDIMuMS
Mat utan djurindustri, mat utan multinationella storföretag

Miljömat
EkoMatCentrums verktyg för att analysera matval ur näringsvärdes- och miljösynpunkt

Well-Fed World, WFW
Informationsresurs om vegetabiliska livsmedel som lösning på problem som rör global matsäkerhet, hälsa, hunger och miljö. För forskare och sociala rörelser som arbetar med mat- och hungerfrågor och hållbar livsstil

Meatout
Sprider information om att äta vegetariskt för miljöns skull