Litteratur

Jens Holm (2000). Mat miljö rättvisa: köttkonsumtionens påverkan på miljön och den globala livsmedelsförsörjningen. Djurens Rätt.

Download the PDF file .

Birgitta Johansson (redaktör) (2008). KliMATfrågan på bordet, Antologi, Formas Fokuserar

Björn Möllersten (2008). Det saknade miljömålet: om miljöpåverkan i andra länder av svensk konsumtion, med förslag till nytt miljökvalitetsmål. Andra upplagan. Jordens Vänner.

Download the PDF file .

Henning Steinfeld, Pierre Gerber, Tom Wassenaar, Vincent Castel, Mauricio Rosales, Cees de Haan (2006). Livestock’s long shadow: environmental issues and options. FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO)

Erwin Wagenhofer (2005). We feed the world (dokumentärfilm)

Westander Publicitet &ersand; Påverkan AB (2009). Westanders PR-handbok. Westander Publicitet &ersand; Påverkan AB.

Download the PDF file .