Rapporter Sv

Rättvisa mål – så når vi dit (pdf), Göran Eklöf, Miljöförbundet Jordens Vänner, 2010

Kött är mer än bara klimat – köttproduktionens miljöpåverkan i ett helhetsperspektiv (pdf), Naturskyddsföreningen, 2009

Rapport från en slaskhink (pdf), Konsumentföreningen Stockholm, 2009

Ett skepp kommer lastat – Om EU:s fiskeriavtal i Västafrika (pdf), Naturskyddsföreningen, 2009

Kött och klimat – Matens värstingar (pdf), Naturskyddsföreningen, 2009

Uppdatering av rapporten Vad kostar hållbara matvanor? (pdf), Statens Folkhälsoinstitut, 2009

Ekologiskt i Brasilien – Deltagardriven certifiering och lokal handel för ett hållbart lantbruk (pdf), Naturskyddsföreningen, 2009

Köttkonsumtion och dess klimatpåverkan – Hur mycket kött kan vi äta och av vilka djurslag för att det ska vara hållbart? (pdf), Madeleine Arnqvist, Examensarbete vid SLU, Centrum för uthålligt lantbruk, Institutionen för växtproduktionsekologi (examensarbetet utfört i samarbete med LRF), 2008

Ekologiskt i Etiopien – odling i samspel med naturen ger ökad lönsamhet och bättre riskspridning (pdf), Naturskyddsföreningen, 2008

Klimatavtryck från hushållens matavfall (pdf), Ulf Sonesson och Thomas Angervall SIK, Konsumentföreningen Stockholm, 2008

Släng inte maten! En liten klimatsmart guide om mat (pdf), Konsumentföreningen Stockholm, 2008

På väg mot miljöanpassade kostråd: vetenskapligt underlag inför miljökonsekvensanalysen av Livsmedelsverkets kostråd (pdf), Charlotte Lagerberg Fogelberg, Centrum för uthålligt lantbruk (CUL) vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), 2008

Livsmedelsverkets slutsatser från underlagsrapporten På väg mot miljöanpassade kostråd (pdf), Livsmedelsverket, 2008

10 förslag för bättre klimat- och havspolitik i EU (pdf), Jacob Johnson, Jens Holm, och Wiwi-Anne Johansson, Vänsterpartiet i riksdagen och EU-parlamentet, 2008

Mat och klimat – en sammanfattning om matens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv (pdf), Thomas Angervall, Ulf Sonesson, Friederike Ziegler och Christel Cederberg, SIK, (Institutet för livsmedel och bioteknik AB), 2008

Biffen – en större miljöbov än bilen: en rapport om köttkonsumtionens miljöpåverkan, Grön Ungdom, 2008

Mat, klimat och utveckling (pdf), Naturskyddsföreningen, 2007

Ekologisk produktion och miljökvalitetsmålen – en litteraturgenomgång (pdf), Jonas Nilsson, Centrum för uthålligt lantbruk (CUL) vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), 2007

Kött – övergödning och klimat (pdf), Naturskyddsföreningen, 2007

Djurindustrin och klimatet – EU blundar och förvärrar (pdf), Jens Holm och Toivo Jokkala, Röda EU-tema nr 8, 2007

Import av kött – export av miljöpåverkan (pdf), Karl-Ivar Kumm och Malin Larsson, Naturvårdsverket, rapport 5671, 2007

Rättvisa mål: Rapport till den fördjupade utvärderingen av Sveriges miljömål (pdf), Miljö­förbundet Jordens Vänner, 2007

Smakar det så kostar det Rättviseakademins Faktafanzine nr 3 2007, Rättviseakademin 2007

Koldioxidutsläpp till följd av Sveriges import och kosnumtion: beräkningar med olika metoder (pdf), Appendix (xls), Annika Carlsson-Kanyama, Getachew Assefa, Glen Peters och Anders Wadeskog, Kungliga tekniska högskolan, Avdelningen för industriell ekologi, 2007

Miljöpolitik i produktkedjor: Styrmedels effektivitet i teori och praktik (pdf), Omslag (pdf), Appendix 1 (pdf), Appendix 2 (pdf), Anna-Lisa Lindén, Annika Carlsson-Kanyama, Avdelningen för industriell ekologi, 2007

Miljöpolitik och styrmedel. Falltstudie: kött (pdf), Omslag (pdf), Annika Carlsson-Kanyama, Anna-Lisa Lindén, Erika Lundell, Avdelningen för industriell ekologi, 2006

Jordbrukspolitik och internationell solidaritet (pdf), Lantbrukarnas Riksförbund, Svenska Kyrkan och Svenska Naturskyddsföreningen 2006

Jämförande studie på miljöverkan från ekologiskt och konventionellt producerade livsmedel med avseende på växthuseffekt och övergödning (pdf), Katarina Nilsson, SIK (Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB) för Konsumentföreningen Stockholm, 2006

Lokal produktion och konsumtion av baljväxter i Västra Götaland (pdf), Jennifer Davis, Ulf Sonesson och Anna Flysjö, SIK (Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB), Västra Götalandsregionen, 2006

Mat för livet – om framtidens livsmedel (pdf), Kungl. Skogs- och lantbruksakademien, 2005

Hur man äter smart: Bättre hälsa, bättre miljö och pengar över (pdf), Eva Tivell, Statens folkhälsoinstitut, 2005

Biffen, bilen, bostaden: Hållbara laster – smartare konsumtion (pdf), Stefan Edman, Slutbetänkande av Utredningen om en handlingsplan för hållbar konsumtion – för hushållen 2005:51, 2005

Kan Sverige försörja hela sin befolkning på ekologiskt odlad vegankost? (pdf), Marika Annell, Examensarbete, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Institutionen för Växtvetenskap, 2004

Mat, miljö och energikonsumtion (pdf), Carin Enfors, Faktasammanställning på uppdrag av Miljöförvaltningen i Stockholm utförd av Ekocentrum, 2004

Fakta om maten och miljön: konsumtionstrender, miljöpåverkan och livscykelanalyser (pdf), Annika Carlsson-Kanyama och Rebecka Engström, Naturvårdsverket, rapport 5348, 2003

Maten och miljön – livscykelanalys av sju livsmedel (pdf), LCA Livsmedel, 2002

Effekter av olika sätt att producera livsmedel – en inventering av jämförelser mellan ekologisk och konventionell produktion (pdf), Lars Drake och Johanna Björklund, Centrum för uthålligt lantbruk, Svenska Lantbruksuniversitet, 2001

Hur många svenskar tål världen? Miljöeffekter i syd av svensk konsumtion (pdf), Karin Gregow, Svenska Naturskyddsföreningen, 2000

Mat miljö rättvisa: köttkonsumtionens påverkan på miljön och den globala livsmedelsförsörjningen (pdf), Jens Holm, Förbundet Djurens Rätt, 2000

Ställ om för rättvist miljöutrymme: mål och beräkningar för ett hållbart Sverige, Magnus Eriksson, Miljöförbundet Jordens Vänner, 1998

Biff och bil? Om hushållens miljöval, Tore Wizelius (redaktör), Naturvårdsverket, rapport 4542, 1997

Att äta för en bättre miljö. Slutrapport från systemstudie livsmedel, Naturvårdsverket, rapport 4830, 1997

Vegan – vegetarian – allätare, Sveriges Lantbruksuniversitet SLU, Åke Bruce, Dan Egonsson, Thord Karlsson, Olle Pettersson, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), SLU Kontakt 3, 1997

Länk till fler svenska rapporter:

Livsmedelssveriges lästips om mat- och miljö, Livsmedelssverige