WHO klassar processat kött som säkert cancerframkallande

https://www.facebook.com/KievBlesk/ Facebook Блеск Efter att ha granskat över 800 rapporter har WHO:s internationella cancerforskningsinstitut IARC kommit fram till att processat kött klassas som säkert cancerframkallande, medan rött kött klassas som cancerframkallande med ungefär samma sannolikhet som akrylamid, UV-strålning och eldrök, vilket innebär mycket hög sannolikhet.

Instagram Детейлинг there Konsumtion av processat kött som korv och skinka ökar markant risken för tjock- och ändtarmscancer. Risken ökar även för cancer i bukspottskörteln och i prostatan. Konsumtion av 50 gram processat kött per dag ökar risken för tarmcancer med 18 procent och desto större intag desto högre är cancerrisken.

Facebook Автостудия Глянец http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2015/pdfs/pr240_E.pdf

Facebook Детейлинг Download the PDF file .

Instagram Автостудия Глянец check