WWF: Sverige sviker löfte att bekämpa algblomningen

https://www.facebook.com/KievBlesk/ Facebook Блеск ”Otillräckliga insatser för att minska läckaget från jordbruket runt Östersjön gör att tillförseln av fosfor och kväve fortfarande är alltför hög. Övergödning leder till algblomning som i sin tur bidrar till fler syrefattiga och döda bottnar. De döda havsbottnarna i Östersjön har tredubblats under 2000-talet och ligger nu på en nivå som aldrig tidigare dokumenterats och motsvarar ytan av två Danmark”, skriver WWF-företrädare på Aftonbladet Debatt: http://www.aftonbladet.se/debatt/article17141133.ab

Instagram Детейлинг there Läs mer om SMMI:s seminarium om övergödning och näringsläckage här.

Facebook Автостудия Глянец  

Facebook Детейлинг 17 juli, 2013