Bli medlem!

För bara 50 kronor per år kan du stödja vårt arbete.

Som medlem får du gärna engagera dig i våra aktiviteter, men vi är glada över att ha dig som medlem även om du inte gör något annat än att betala årsavgiften. Fler medlemmar visar att vi är en kraft att räkna med!

Vill du vara aktiv i Svensk mat- och miljöinformation har du många möjligheter. Medlemskapet innebär att du har rösträtt på årsmötet, kan engagera dig i våra kampanjer och verksamheter och får nyhetsbrev och inbjudningar till våra event. Du får också förtur till våra utbildningar och workshoppar.

Medlemskap i Svensk mat- och miljöinformation kostar 50 kr per kalenderår. Femårigt medlemskap kostar 200 kr. Tecknar du medlemskap i oktober eller senare bjuder vi även på följande års medlemskap!

Du blir medlem i Svensk mat- och miljöinformation genom att fylla i formuläret nedan och betala in avgiften via Swish till 1234 644 332 eller till vårt plusgirokonto 46 08 46-9. Skriv “medlemsavgift” i meddelandefältet.

Får du inget bekräftelsemejl? Skicka dina uppgifter via mejl till medlemskap@smmi.se.

Vi skickar ut medlemsutskick endast via e-post, så det är viktigt att du meddelar oss om du byter e-postadress.

För frågor om medlemskap, hör av dig till medlemskap@smmi.se. För övriga frågor, kontakta oss på kontakt@smmi.se.