Om Svensk mat- och miljöinformation

In English

Svensk mat- och miljöinformation är en allmännyttig ideell förening som informerar om matens miljöpåverkan och arbetar för ett hållbart livsmedelssystem. Föreningen jobbar med ett helhetsperspektiv och på vetenskaplig basis.

Vi vill se en värld där alla människor kan äta sig mätta på ett näringsriktigt sätt inom planetens gränser och där hänsyn tas till mänskliga rättigheter och djurs välmående. Vi vill se ett hållbart globalt livsmedelssystem, där lantbrukare får rättvist betalt för sina produkter.

Eftersom djurhållningen är den stora miljöboven i livsmedelssektorn och en av de största miljöbovarna överhuvudtaget, är ett huvudfokus att arbeta för en radikal minskning i produktionen och konsumtionen av animaliska livsmedel i Sverige och världen.

Syftesparagrafen i Svensk mat- och miljöinformations stadgar:
”Svensk mat- och miljöinformation är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Föreningens syfte är att verka för en hållbar livsstil av hänsyn till människor, djur och det globala ekosystemet. Detta genom att bedriva folkbildning och informera allmänheten om hur matindustrin påverkar miljön och klimatet samt genom att driva politiska krav för miljömässigt hållbarhetstänkande i mat- och miljöfrågor. Föreningen skall speciellt tillhandahålla information och genomföra informations­aktiviteter av sådant slag så att allmänheten med hjälp av informationen enkelt kan minimera sin negativa miljö- och klimatpåverkan och maximera sin positiva miljöpåverkan genom matkonsumtion. Föreningen skall även tillhandahålla information som underlättar för allmänheten att driva politiska krav för miljömässigt hållbarhetstänkande i mat- och miljöfrågor.”