Bli autogiromedlem!

För bara 100 kronor per år kan du stödja vårt arbete.

Som medlem får du gärna engagera dig i våra aktiviteter, men vi är glada över att ha dig som medlem även om du inte gör något annat än att betala årsavgiften. Fler medlemmar visar att vi är en kraft att räkna med!

Vill du vara aktiv i Svensk mat- och miljöinformation har du många möjligheter. Medlemskapet innebär att du har rösträtt på årsmötet, kan engagera dig i våra kampanjer och verksamheter och får nyhetsbrev och inbjudningar till våra event. Du får också förtur till våra utbildningar och workshoppar.

Medlemskap i Svensk mat- och miljöinformation kostar 100 kr per kalenderår och dras via autogiro. Din första medlemsavgift dras inom 2 veckor från att du tecknat medlemskapet. Därefter dras din medlemsavgift kalenderårsvis på årets första bankdag.

Utöver medlemskapet får du gärna stötta vår verksamhet genom att bli månadsgivare. Välj det belopp du vill ge varje månad i medlemsformuläret nedan (frivilligt). Har du angett att du vill bli månadsgivare dras det valda beloppet från ditt konto den 28 varje månad (eller närmast följande bankdag).

Du anmäler att du vill bli medlem genom att fylla i och skicka formuläret nedan. Du får sedan en blankett för autogiroanmälan, med dina uppgifter förifyllda. Blanketten har också villkoren för autogiro.

Clearingnumret är det fyrsiffriga nummer som betecknar ett kontor eller en avdelning hos betaltjänstleverantören, se kontoutdraget. Normalt är clearingnumret de första fyra siffrorna i kontonumret. Swedbank har ibland fem siffror, ex 8327 - 9XXXXX. Utelämna då femte siffran, i detta fall 9. Handelsbankens clearingnummer ska alltid börja med 6 (hittar du inte det ange 6000). Personkonto i Nordea där kontonumret är samma som ditt personnummer: Clearingnummer = 3300 – ÅÅMMDDXXXX. Personkonto i Nordea där kontonumret inte är ett personnummer: Clearingnummer = de fyra första siffrorna i kontonumret. PlusGirokontot i Nordea: Clearingnummer = 9960.
Du får gärna bli månadsgivare och stötta vårt arbete med en månadsgåva, utöver medlemsavgiften. Att bli månadsgivare innebär att det belopp du väljer i menyn dras via autogiro varje månad. Att vara månadsgivare är frivilligt.

Får du inget bekräftelsemejl (och har kollat spamkorgen)? Skicka dina uppgifter via mejl till medlemskap@smmi.se.

Vi skickar ut medlemsutskick endast via e-post, så det är viktigt att du meddelar oss om du byter e-postadress.

För frågor om medlemskap, hör av dig till medlemskap@smmi.se. För övriga frågor, kontakta oss på kontakt@smmi.se.