Engagera dig

IMG_3403Vi på Svensk mat- och miljöinformation är alltid intresserade av nya personer som vill vara med och arbeta med att informera om mat- och miljö och med att minska matproduktionens negativa miljöpåverkan.

Vi jobbar för en hållbar livsmedelssektor med ett helhetsperspektiv. Eftersom djurhållningen är den stora miljöboven i livsmedelssektorn och en av de största miljöbovarna överhuvudtaget är vårt huvudfokus att arbeta för att minska produktionen och konsumtionen av animaliska livsmedel i Sverige och världen.

Är du intresserad av att driva kampanjer, prata med politiker och organisationer, skriva debattartiklar, insändare och texter till hemsidan? Vill du informera i skolor, visa film, vara med och hålla i studiecirklar, seminarier och workshops eller engagera dig i annan utåtriktad aktivitet? Har du andra idéer om hur vi kan arbeta för att informera om matproduktionens negativa miljöpåverkan och hur vi kan minska denna?

Då får du gärna engagera dig som ideell i Svensk mat- och miljöinformation. Kontakta oss på kontakt@smmi.se.