Om SMMI

Svensk mat- och miljöinformation, SMMI, är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som informerar om matens miljöpåverkan och arbetar för en hållbar livsmedelssektor. Vi jobbar genom folkbildning, opinionsbildning, konsumentupplysning och politisk påverkan.

Vi ger dig information för att du ska kunna minimera din negativa miljö- och klimatpåverkan genom den mat du konsumerar och för att du ska kunna sprida informationen vidare och påverka din omgivning.

Kontakt

E-post: kontakt@smmi.se
Telefon: 073-891 07 27

Swish: 1234 644 332
Plusgiro: 46 08 46-9

Föreningens syfte

Ur Svensk mat- och miljöinformations stadgar: ”Svensk mat- och miljöinformation är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Föreningens syfte är att verka för en hållbar livsstil av hänsyn till människor, djur och det globala ekosystemet. Detta genom att bedriva folkbildning och informera allmänheten om hur matindustrin påverkar miljön och klimatet samt genom att driva politiska krav för miljömässigt hållbarhetstänkande i mat- och miljöfrågor. Föreningen skall speciellt tillhandahålla information och genomföra informations­aktiviteter av sådant slag så att allmänheten med hjälp av informationen enkelt kan minimera sin negativa miljö- och klimatpåverkan och maximera sin positiva miljöpåverkan genom matkonsumtion. Föreningen skall även tillhandahålla information som underlättar för allmänheten att driva politiska krav för miljömässigt hållbarhetstänkande i mat- och miljöfrågor.”