Årsmöte 2018

Svensk mat- och miljöinformation kallar till årsmöte den 14 april kl. 13.00 på ABF-huset på Sveavägen 41 i Stockholm. Vi sitter vid långborden på entréplanet.

Anmälan
Anmäl gärna din närvaro till årsmötet till kontakt@smmi.se, så att vi vet hur många som kommer och kan planera fika.

Betala medlemsavgift
Glöm inte att betala in medlemsavgiften till Svensk mat- och miljöinformation för 2018 innan årsmötet!

Förnya ditt medlemskap

Bli medlem

Motioner och motionstid
Alla medlemmar har rätt att inkomma med motioner till årsmötet. Motioner ska skriftligen vara styrelsen tillhanda senast två veckor före utlyst årsmötesdatum (alltså senast 31 mars 2018). En motion anses giltig då den insänts av medlem och inkommit i stadgeenlig tid. Samtliga giltiga motioner ska behandlas av årsmötet. Motioner skickas till styrelsen via kontakt@smmi.se.

Nominera kandidater till Svensk mat- och miljöinformations styrelse
Vi vill gärna ha in nya krafter i styrelsen. Är du själv intresserad av att sitta med i Svensk mat- och miljöinformations styrelse, eller har du förslag på kandidater? Hör av dig till valberedaren Jonas Norberg på norberg@smmi.se!

Bilagor
Dagordning

Styrelsens verksamhetsberättelse

Styrelsens ekonomiska berättelse (årsbokslut)

Föreningens stadgar

Ge en gåva
Svensk mat- och miljöinformation är en ideell förening och beroende av ditt stöd. Vi uppskattar om du vill ge ett ekonomiskt bidrag till vårt arbete. Du kan ge ditt bidrag via Swish till 1234 644 332 eller till vårt plusgirokonto 46 08 46-9. Skriv ”gåva” i meddelandefältet.

Varmt välkommen!