Årsmöte 2021 – årsmöteshandlingar

Svensk mat- och miljöinformations årsmöte 2021 sker lördagen den 17 april kl. 13.00–15.00 via Zoom.

Anmäl dig till årsmötet
Anmäl dig via länken nedan för att delta. Du får då ett bekräftelsemejl med länk till årsmötet.
Anmälan till årsmöte

Glöm inte att betala medlemsavgiften för 2021!
Som medlem har du rösträtt på årsmötet och möjlighet att väljas till förtroendeuppdrag. Om du vill vara säker på att inte glömma teckna medlemskap kan du lägga medlemsavgiften på autogiro, så dras den automatiskt i början av varje år. Medlemsavgiften är endast 100 kr per år.
Teckna eller förnya medlemskap

Frågor?
Hör av dig till oss via kontakt@smmi.se om du har några frågor angående årsmötet!

Årsmöteshandlingar
Dagordning för årsmötet
Verksamhetsberättelse för 2020
Ekonomisk berättelse för 2020
Revisorsberättelse för 2020
Not till revisorsberättelse för 2020
Föreningens stadgar
Stadgeändringsproposition
Proposition angående medlemsavgift för verksamhetsåret 2022