Årsmöte 2022 – årsmöteshandlingar

Svensk mat- och miljöinformations årsmöte 2022 sker lördagen den 27 april kl. 18.00–21.00. Du kan delta fysiskt hos Dynabyte i Stockholm, Torsgatan 26, 2 tr, eller digitalt via Zoom.

Vi har avsatt tre timmar för mötet, vilket är mycket när det inte inkommit några motioner. Därför räknar vi med att kunna ha ett informellt medlemsmöte direkt efter årsmötet. Under detta möte kan du som är engagerad eller vill engagera dig i föreningen träffa andra och diskutera hur du kan delta i pågående aktiviteter och hur du kan vara med och starta nya.

Mötesrum med åresmöteshandlingar

Anmäl dig till fysiskt deltagande
Du kan delta fysiskt genom att komma till Dynabyte på Torsgatan 26 i Stockholm, som varit vänliga nog att låta oss använda ett sammanträdesrum för mötet. Vi bjuder på fika under mötet och är tacksamma om du anmäler dig genom att skicka ett mejl till info@smmi.se, så att vi vet hur mycket fika som behövs.

Anmäl dig för digitalt deltagande
Anmäl dig via länken nedan för att delta digitalt. Du får då ett bekräftelsemejl från Zoom med länk till årsmötet.
Anmälan till årsmöte

Glöm inte att betala medlemsavgiften för 2022!
Som medlem har du rösträtt på årsmötet och möjlighet att väljas till förtroendeuppdrag. Om du vill vara säker på att inte glömma teckna medlemskap kan du lägga medlemsavgiften på autogiro, så dras den automatiskt i början av varje år. Medlemsavgiften är endast 100 kr per år.
Teckna eller förnya medlemskap

Frågor?
Hör av dig till oss via info@smmi.se om du har några frågor angående årsmötet!

Årsmöteshandlingar
Dagordning för årsmötet
Verksamhetsberättelse för 2021
Ekonomisk berättelse för 2021
Revisorsberättelse för 2021
Föreningens stadgar
Proposition angående medlemsavgift för verksamhetsåret 2023
Inga motioner har inkommit till årsmötet