Demokratiworkshop: så påverkar du politiken i vegovänlig riktning

Svensk mat- och miljöinformation arrangerar en serie föreläsningar och workshoppar om opinionsbildning och politisk påverkan inför valet nästa år. Tanken är att ge dig verktyg för att bli mer aktiv i de demokratiska processerna.

Hur tar man kontakt med politiker? Hur skriver man medborgarförslag? Hur jobbar man effektivt med opinionsbildning? Huvudfrågan är en hållbar livsmedelssektor och i synnerhet minskad köttkonsumtion.

Workshoppen är öppen för dig som är aktiv medlem i Svensk mat- och miljöinformation – och för dig som vill bli aktiv. Passa på att anmäla dig idag. Antalet platser är begränsat!

Riksdagshuset

Demokratiworkshop 1:
påverka rikspolitiken från höger till vänster

Medverkande
Jens Holm (V), riksdagens miljö- och jordbruksutskott
Sofia Arkelsten (M), riksdagens utrikesutskott

Plats
Riksdagen, Stockholm

Tid
15 november kl. 17.00–19.00

Antal platser
25

Anmälan till
jande@smmi.se

Under denna workshop får du tips från två erfarna riksdagspolitiker och möjlighet att ställa frågor till dem. Därefter brainstormar vi och tar beslut om praktiskt genomförbara aktiviteter, som vi sedan jobbar vidare med inför valet.

Jens Holm är miljötalesperson för Vänsterpartiet och sitter i riksdagens miljö- och jordbruksutskott. Jens har tidigare varit bland annat EU-parlamentariker. Jens har länge varit engagerad i djurrättsfrågor och köttets miljöpåverkan.

Sofia Arkelsten sitter i riksdagens utrikesutskott och har tidigare bland annat suttit i miljö- och jordbruksutskottet och varit partisekreterare för Moderaterna. Sofia har länge varit engagerad i djurskyddsfrågor och bättre villkor för vegomat.

Kl. 17.00–18.00
Politikerna berättar om vad som är på gång i rikspolitiken när det gäller mat och miljö, minskad köttkonsumtion och bättre villkor för vegomat. De pratar också om de effektivaste metoderna för att lyfta en fråga på den politiska dagordningen, hur deras partier ser på frågorna och vilka som är de viktigaste argumenten för dem att dra ner på köttet. Du får även praktiska tips om hur du kan vara med och påverka politiken. Detta pass är upplagt som en interaktiv workshop, där du kan ställa frågor under tidens gång.

Kl. 18.00–18.15
Kaffepaus, bensträckare

kl. 18.15–19.00
Brainstormingsession med efterföljande uppsamling och diskussion om aktiviteter vi kan genomföra inför valet, för att lyfta frågorna om hållbar livsmedelskonsumtion och produktion, minskad köttkonsumtion och mer vego på den politiska dagordningen. Detta pass leds av Per-Anders Jande från Svensk mat- och miljöinformation, men det är framför allt du som deltagare som får vara aktiv. Vi avslutar med att ta beslut om några konkreta och praktiskt genomförbara aktiviteter, som vi sedan jobbar vidare med inför valet 2018.