Engagera dig i SMMI

IMG_3403Vi på Svensk mat- och miljöinformation är alltid intresserade av nya personer som vill vara med och arbeta med att informera om mat- och miljö och med att minska matproduktionens negativa miljöpåverkan.

Eftersom djurhållningen är den stora miljöboven i livsmedelsskektorn och en av de största miljöbovarna överhuvudtaget är vårt huvudfokus att arbeta för att minska produktionen och konsumtionan av animaliska livsmedel i Sverige och världen. Vi arbetar även med frågor som ekologisk produktion, transporter/närodlat, odling av biobränslen kontra mat, GMO, onödig lyxkonsumtion, jordbrukssubventioner, matpriser, kompostering, rötning och återvinning.

Är du intresserad av att driva kampanjer, prata med politiker och organisationer, skriva debattartiklar, insändare och texter till hemsidan? Vill du måla banderoller, informera i skolor, visa film, vara med och hålla i studiecirklar, seminarier och workshops eller engagera dig i annan utåtriktad aktivitet? Har du andra idéer om hur vi kan arbeta för att informera om matproduktionens negativa miljöpåverkan och hur vi kan minska denna?

Då får du gärna engagera dig i Svensk mat- och miljöinformation. Kontakta oss på contact@smmi.nu. Allt arbete i Svensk mat- och miljöinformations ordinarie verksamhet sker på ideell basis.