Bananer, kaffe och kakao

Sverige är det land som konsumerar mest bananer per person av alla länder där bananer inte odlas. De söta bananer vi importerar är en av de allra mest intensivt besprutade matgrödorna.

Användningen av kemiska bekämpnings-medel vid konventionell bananodling är så hög att arbetare på bananplantager ofta drabbas av hälsoproblem. Jorden på en bananplantage blir redan efter 20-30 års odling så förgiftad att det inte längre går att odla där. Ofta huggs regnskog ner för att anlägga nya plantager.

Svenskarna toppar även listan över världens mest kaffedrickande folk tillsammans med Finland och vi använder väldigt stora ytor i andra länder för vårt kaffedrickande. Kaffet odlas precis som bananerna på stora plantager, som ofta anläggs i värdefulla naturområden. De odlingsmetoder som oftast används idag kräver stora mängder konstgödsel och gifter och beredningen av kaffebönorna medför att vattendrag förorenas.

Världens kakao odlas framför allt i Elfenbenskusten, Indonesien och Ghana. Kakaoträdet kräver näringsrika jordar och specifika väderförhållanden. Det leder till att det ofta är de mest artrika skogarna som huggs ner för att odla kakao. Kakaoplantager överges vanligtvis efter 25 till 30 år och ersätts av nya plantager, eftersom produktiviteten sjunker med tiden. Kakaoodling är en av de viktigaste orsakerna till att den Brasilianska Atlantregnskogen nästan helt är borta. Idag går marken inte att odla kakao på längre, utan är övergiven eller används för annan odling eller bete för boskap.

Sverige tillhör inte den absoluta toppen av chokladätarligan, men ligger betydligt högre än de flesta andra länder. Européer utgör 7 procent av världens befolkning, men äter häften av all kakao – främst i formen av chokladkakor.

Det går att odla bananer på ett mer uthålligt sätt och ekologiska bananer har inte alls samma negativa miljöpåverkan som konventionella bananer. Vid ekologisk bananodling används inte kemiska bekämpningsmedel och marken tas omhand, så att det går att odla där längre. Bananen är en av de varor där skillnaden mellan ekologiskt och konventionellt är som störst. Kaffe och kakao kan liksom bananer odlas på ett ekologiskt sätt med mycket mindre negativa miljöeffekter än dagens produktion.

Bananer och andra exotiska frukter, kaffe och choklad är lyxvaror som tar mycket resurser i anspråk och orsakar stor miljöförstöring i andra länder.

Dessa varor är dock inte alls jämförbara med kött, som är en oerhört extrem miljöbov och där det är helt nödvändigt att kraftigt minska konsumtionen. Med bananer, kaffe och choklad räcker det att äta lite mindre, men vara noga med att bara handla ekologiska och rättvisemärkta produkter.