Köttets resursförbrukning

Anledningen till att kött är en sådan stor miljöbov är att det krävs enormt mycket resurser för att producera kött – i alla fall för att vi ska kunna konsumera de mängder kött vi äter idag.

Även om resursåtgången för att producera ett kilo kött skiljer sig en hel del beroende på vilka djur som föds upp och på hur uppfödningen går till, så är djurhållning alltid ett mycket ineffektivt sätt att producera mat jämfört med att odla vegetabilier direkt till människor. Det mesta av det våra djur äter går nämligen åt till att hålla djuren vid liv och bara en liten del till att bygga upp de muskler som ska bli kött.

Småbönder i många länder har ofta några kor eller får som betar utan att matas med foder. Denna typ av djurhållning är inte ett miljöproblem, så länge den sker i liten skala. Men det går inte att hålla djur på det sättet om vi vill konsumera de enorma mängder kött vi äter. Majoriteten av de djur som föds upp i världen äter till största delen odlat foder.

De grisar och kycklingar vi föder upp för köttproduktion äter bara mat som människor skulle ha kunnat äta direkt. Maten skulle då ha kunnat mätta många gånger fler människor. Svenska kor betar en del, men äter också väldigt mycket odlad vall (hö och ensilage) och annat odlat foder. Eftersom nötdjur växer långsamt går det åt betydligt mer foder för ett kilo nötkött än för ett kilo gris- eller kycklingkött.

USA toppar köttligan med en konsumtion på 125 kg per person och år. I Sverige har vi ökat vår köttkonsumtion med 70 procent sedan 1960 och äter idag ungefär 85 kg – och då är inte fisk och skaldjur inräknade. Det innebär att vi måste använda mer än 100 procent av Sveriges odlingsyta för att kunna producera foder till de djur vi håller i Sverige. Vi använder dels 80 procent av den svenska odlingsmarken och dels drygt 20 procent av den svenska odlingsarealen i andra länder genom import.

Men vi äter inte bara de djur vi föder upp i Sverige, utan importerar ungefär 40 procent av konsumtionen. Framför allt importerar vi den stora resursslösaren nötkött. Det innebär att vi behöver betydligt mer än den svenska odlingsytan bara för att producera det kött som konsumeras i Sverige.