Lösningen

Lösningen på den globala matförsörjningen är komplex, men den viktigaste delen är att vi börjar äta mer resurseffektivt. Förstås måste vi äta upp mer av den mat vi producerar. Men framför allt innebär det att vi måste äta betydligt mindre kött och andra animaliska livsmedel och mer vegetabilier.

Det är mycket mer resurseffektivt att äta vegetabilier och bönor, ärtor och linser innehåller ungefär samma näring som kött. I framtiden kommer det att vara helt nödvändigt att ha en låg köttkonsumtion för att kunna försörja alla människor på jorden.

Redan idag svälter en miljard människor, men det är inte på grund av egentlig matbrist. Vi producerar idag mat nog för att mätta dubbla världsbefolkningen – problemet nu är att vi använder maten för att föda djur som ska bli kött istället för att mätta svältande människor.

Lägre köttkonsumtion innebär både att vi kan mätta fler och att vi kan odla med hållbara metoder som inte innebär att åkermarken förstörs. Dessutom kan vi få yta över för att producera biobränsle på ett hållbart sätt och på så sätt minska användningen av fossila bränslen.

Minskad köttkonsumtion ger alltså dubbel positiv effekt för klimatet: vi både minskar utsläppen från djurhållningen och möjliggör minskad användning av olja och kol.