Maten miljöpåverkan

När människan började bruka jorden innebar det att vi underlättade vår tillvaro genom att använda solens energi för att producera mat på ett kontrollerat sätt. De senaste årtiondena har dock jordbruket förändrats radikalt i stora delar av världen.

Idag har vi ofta förbrukat 10 gånger så mycket fossil energi (kol och olja) för att producera maten som finns i portionen på tallriken. För de mest energikrävande livsmedlen är siffran mycket högre. Vi har gått från ett jordbruk som tar vara på energi från solen till ett jordbruk som kräver energi från olja och kol.

Vi blir fler och fler människor i snabb takt, vilket ökar behovet av matproduktion. Allt intensivare jordbruksmetoder med konstgödning och kemiska bekämpningsmedel används för att kunna öka matproduktionen. Det intensiva industrijordbruket ger högre skördar på samma yta – men till ett pris. Intensiv industriell odling gör att jordarna utarmas på sikt. Mikroorganismerna i jorden dör, näringen lakas ut och jorden spolas ut i havet.

Maten miljöpåverkanMycket tyder också på att det intensiva industrijordbruket som ger högre avkastning på nordliga breddgrader inte ger högre avkastning i varmare länder. Trots det exporteras de intensiva jordbruksmetoderna och orsakar miljöförstöring och förstörelse av jordbruksmarken till ingen nytta ens på kort sikt.

Det stora problemet är faktiskt inte att vi blir fler, utan att vi har börjat äta annorlunda. Vi producerar idag nog med mat i världens jordbruk för att mätta dubbla världsbefolkningen. Trots det lever runt en miljard människor i kronisk hunger. Maten används istället som foder för att föda upp djur för köttproduktion. Detta innebär att vi måste producera många gånger mer mat än när vi åt en större del vegetabilier.

Hållbar matproduktion innebär att maten produceras på ett sätt som inte äventyrar matförsörjningen för framtida generationer. Vi är idag väldigt långt ifrån en sådan produktion och det är helt nödvändigt att övergå till hållbara jordbruksmetoder för att maten ska räcka i framtiden. Ekologiskt jordbruk är ett steg i riktning mot hållbar matproduktion.

Men för att det ska fungera kan vi inte använda särskilt mycket av den mat vi odlar som djurfoder, utan måste äta maten direkt. En kraftigt minskad köttkonsumtion är helt nödvändig för att andra miljöåtgärder ska funka. Speciellt är det vi i rika länder som äter extrema mängder kött. Det är alltså framför allt vi som måste minska på köttätandet.

Denna skrift innehåller information om den negativa miljöpåverkan och resursförstörelsen från dagens matproduktion och visar att detta innebär mycket stora utmaningar för miljön och framtidens matförsörjning.

Svensk mat- och miljöinformation tar upp problemen med matens miljöpåverkan och lyfter fram åtgärder för hållbar matproduktion ur ett globalt systemperspektiv. Vi vill särskilt peka på vikten av att vidta rätt åtgärder för att minska den personliga eller Sveriges negativa miljöpåverkan från matkonsumtion, så att man inte flyttar problemet till någon annan eller någon annanstans.