Miljöboven kött

Palmolja, bananer, kaffe, kakao och ris är livsmedel vars produktion har stor negativ påverkan på den lokala miljö där grödorna odlas. De har också relativt stor global miljöpåverkan genom utsläpp av växthusgaser från avskogning, dränering av torvmarker och nedbrytning av växtdelar i syrefattig miljö.

Men en livsmedelskategori utmärker sig som den stora miljöboven – och det är kött. Köttet står ensamt för 80 procent av matens växthusgasutsläpp, men ger bara 17 procent av den näring vi får i oss i ett globalt perspektiv. Vad gäller andra allvarliga miljöproblem är köttet en ännu större bov i förhållande till övrig livsmedelsproduktion.

FN framhåller faktiskt djurhållning för köttproduktion som en av de allra största miljöbovarna av alla mänskliga aktiviteter. Köttet toppar listan för bland annat jordförstörelse, förstörelse av vattenresurser, överutnyttjande av vattenresurser, försurning och luftföroreningar.

Djurhållningen är också en av våra allra största källor till växthusgasutsläpp och den i särklass största orsaken till regnskogsskövling, artutrotning, utfiskning, och uppkomst av av antibiotikaresistenta bakterier. Vår köttproduktion ger dessutom upphov till allvarliga sjukdommar, som galna kosjukan, fågelinfluensan och svininfluensan.

Djurhållningen tar…

  • 26 procent av jordens isfria landområden
  • 33 procent av all odlingsmark
  • 70 procent av all jordbruksmark

Djurhållningen står för…

  • 8 procent av vattenanvändningen
  • 70 procent av skövlingen i Amazonas
  • 30 procent av all vildmarksskövling
  • 37 procent av bekämpningsmedlen
  • 50 procent av antibiotikaanvändningen

Djurhållningen ger…

  • 14,5 procent av mänsklighetens växthusgasutsläpp