Arbets- och lokalgrupper

Svensk mat- och miljöinformation har lokalgrupper i Stockholm och Göteborg.

  • SMMI Stockholm kontaktas via e-postadressen stockholm@smmi.nu
  • SMMI Göteborg kontaktas via goteborg@smmi.nu

SMMI har även separata arbetsgrupper för Köttskatt nu-kampanjen och för den årligen återkommande tillställningen Vegoforum i Stockholm.

Köttskatt nu-arbetsgruppen kontaktas via centraladressen contact@smmi.nu
Vegoforumgruppen kontaktas via vegoforum@smmi.nu