Överenskommelse om arbete

[login_widget]

[O_U user_name=”workshopledare”]

Ditt namn
Din e-post (bekräftelse skickas automatiskt till denna adress)
Start (h:m) - slut (h:m)
Kundens namn (namnet på den organisation som ska faktureras)
Kundens faktureringsadress
Kundens e-postadress för fakturering
Namnet på den person du haft kontakt med hos kunden
E-postadress till den person du haft kontakt med hos kunden
Telefonnummer till den person du haft kontakt med hos kunden
Det pris du kommit överens med kunden om för workshoppen, i SEK. Verksamheten är momsbefriad, så ingen moms tillkommer
Övriga överenskommelser med uppdragsgivaren, t ex att de ska faktureras för resekostnad eller att priset gäller flera förelä'sningar/workshoppar
[/O_U]