Skänk pengar

Svensk mat- och miljöinformation behöver pengar bland annat för att kunna anordna seminarier och producera trycksaker om matens miljöpåverkan. Ideella bidrag är en viktig del av vår finansiering. Du kan stödja verksamheten genom att sätta in pengar på vårt plusgirokonto 46 08 46-9.