Vetenskapen bakom seminariet Agenda 2030 och maten

Här listas ett urval av internationella och svenska vetenskapliga rapporter och policydokument, som utgör faktabasen för seminariet Agenda 2030 och maten. Under seminariet sammanfattas det omfattande vetenskapliga underlaget på ett pedagogiskt och lättfattligt sätt och relateras till de Globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030.

Food in the Anthropocene: the EAT–Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems, The Lancet 393:447–492, 2019

Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty, World Meteorological Organization, Geneva, Switzerland, 2018

Jordbruket och övergödningen, Jordbruksverket, 2018

Living Planet Report 2018: Aiming Higher, Grooten, M. and Almond, R.E.A. (eds), WWF, Gland, Switzerland, 2018

Future Nordic Diets: Exploring ways for sustainably feeding the Nordics, Nordiska ministerrådet, 2017

Åtgärder för en mer klimatvänlig animaliekonsumtion, Vetenskapliga Rådet för Hållbar Utveckling, 2016

Samhällsfenomen och åtgärder mot övergödning av havsmiljön, Havsmiljöinstitutet, 2015

FCRN foodsource, Food Climate Research Network (FCRN) at the University of Oxford, 2015

Styrmedel och andra insatser för att minska svensk konsumtions påverkan på hälsa och miljö i andra länder, SEI Stockholm Environment Institute och Naturvårdsverket, 2015

Hållbara konsumtionsmönster: Analyser av maten, flyget och den totala konsumtionens klimatpåverkan idag och 2050, Underlag till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet, Naturvårdsverket, 2015

Global diets link environmental sustainability and human health, David Tilman and Michael Clark, Nature, 2014

Scenarier för klimatpåverkan från matkonsumtionen 2050, David Bryngelsson, Fredrik Hedenus och Jörgen Larsson, Chalmers, 2013

Hållbar köttkonsumtion: Vad är det? Hur når vi dit?, Jordbruksverket, 2013

Feeding a Thirsty World – Challenges and Opportunities for a Water and Food Secure Future, Torkil Jønch Clausen and Anders Jägerskog, Report Nr. 31. SIWI, Stockholm, 2012

Mat-klimat-listan Version 1.0, Elin Röös, Sveriges Lantbruksuniversitet, Rapport 040, 2012

Global Environment Outlook, UN Environment Programme UNEP, 2012

Överfiske – En miljöfarlig aktivitet, Mosknes, P. et al, Havsmiljöinstitutets rapport nr 2011:4

Köttkonsumtionens klimatpåverkan: Drivkrafter och styrmedel, Naturvårdsverket, 2011

Non-CO2 greenhouse gas emissions associated with food production: methane (CH4) and nitrous oxide (N2O), Annika Carlsson-Kanyama and Alejandro D. González, Royal Institute of Technology, Department of Industrial Ecology, 2007

Water footprints of nations: Water use by people as a function of their consumption pattern, A. Y. Hoekstra och A. K. Chapagain, Water Resources Management 21(1):35-48, 2007

Import av kött – export av miljöpåverkan, Karl-Ivar Kumm och Malin Larsson, Naturvårdsverket, rapport 5671, 2007

Livestock’s long shadow: environmental issues and options, UN Food and Agriculture Organization, FAO, 2006

Livestock Policy Brief 03: Cattle ranching and deforestation, UN Food and Agriculture Organization, FAO, 2006

Livestock Policy Brief 02: Pollution from Industrialized Livestock Production, UN Food and Agriculture Organization, FAO, 2005

Water – More Nutrition Per Drop: Towards Sustainable Food Production and Consumption Patterns in a Rapidly Changing World, Stockholm International Water Institute, SIWI, 2004