Grazed and Confused

https://www.facebook.com/KievBlesk/ Facebook Блеск (Oxford, 2017)

Instagram Детейлинг there En ny internationell forskarrapport med svenskt deltagande från Oxford, som hänvisar till 300 studier, visar att kolinlagringen från betande djur i marken är liten jämfört med de stora växthusgasutsläppen i form av koldioxid, dikväveoxid och metan. Rapporten slår fast att vi måste äta mindre kött.

Facebook Автостудия Глянец Download the PDF file .