FN:s klimatpanels femte utvärderingsrapport

ipcc
”Vi ser nu effekterna av klimatförändringen mycket tydligare. Det rör sig inte längre om ett avlägset hot.”
Richard Klein, forskare vid Stockholm Environment Institut och en av huvudförfattarna till Intergovernmental Panel on Climate Changes (IPCC) femte utvärderingsrapport, 2014, till Svenska Dagbladet.

FN:s klimatpanel IPCC har släppt ännu en utvärderingsrapport. Om inga drastiska förändringar äger rum kommer medeltemperaturen vid slutet av detta sekel att vara mellan tre och mer än fem grader högre än 1850, enligt rapporten.

Supermiljöbloggen ger en översiktlig sammanfattning av utvärderingsrapportens resultat här.
Rapporten finns tillgänglig på engelska i pdf-format här (klicka på de understrukna siffrorna för att öppna kapitlen).
Rapportens avsnitt om jordbrukets och den övriga markanvändningens klimatpåverkan finns som pdf här.