Lyckat möte mellan vegoföretagen och Näringsdepartementet

Svensk mat- och miljöinformation är involverade i att sammanföra vegoföretagen med politiken för att få till en dialog.

I våras var vi med och arrangerade ett rundabordssamtal mellan ett antal riksdagsledamöter och företrädare för företag som satsar mycket – eller helt – på växtbaserade produkter. Detta var ett samarbete med Djurens Rätt, Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden WWF och våra värdar i riksdagen Sofia Arkelsten (M) och Jens Holm (V).

Igår anordnade vi ett liknande möte på Näringsdepartementet, där vi sammanförde vegoföretag (representerade av Oatly och Food for Progress) med statssekreteraren Elisabeth Backteman, Mathilda Åberg och Gustav af Wetterstedt från Genomförandesekretariatet för livsmedelsstrategin och politiskt sakkunniga Maja Brännvall. Med oss hade vi också våra samarbetspartners Djurens Rätt, Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF, för att visa stödet från civilsamhället.

Det blev ett positivt och konstruktivt möte, där vi bland annat diskuterade en handlingsplan för växtbaserade livsmedel till livsmedelsstrategin. Vegoföretagen tog också upp subventioner, regler och annat som missgynnar växtbaserade produkter i relation till de animaliebaserade alternativen och efterfrågade råvaruneutralitet. Varför får komjölk i skolan stora subventioner, när inte havremjölken får det, till exempel?

Departementet vill fortsätta träffa vegoföretagen och diskutera dessa frågor. Det är kul att vi kunnat sätta detta i rullning!

Vegoföretagen

Näringsdepartementet