Skolorna bör hålla nere mängden kött enligt Livsmedelsverkets nya rekommendationer

Skolorna bör hålla nere mängden kött, servera mycket grönsaker och erbjuda minst en vegetarisk rätt som alla får ta av, enligt Livsmedelsverkets nya rekommendationer Bra måltider i skolan. Det är bra för miljön, elevernas hälsa och minskar behovet av specialkost.
[pdf]https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/broschyrer/bra-maltider-i-skolan.pdf[/pdf]