Strategisk pow-wow om klimatet

Igår deltog vi på ett strategimöte med stora delar av övriga klimat- och miljörörelsen hos WWF i Ulriksdals slott i Solna. På mötet började vi diskutera hur vi kan få media att bevaka klimatfrågan inför valet – och hur vi kan få de politiska partierna att flytta fram sina positioner på klimatområdet.

Vi har en klimatlag som träder i kraft vid årsskiftet och har skrivit under Parisavtalet, med målet att hålla den globala uppvärmningen under 2°C. Men vi har långt ifrån de konkreta förslag som behövs för att nå målen och det är bråttom att ställa om samhället, för att vi ska ha chans att undvika de värsta klimatscenarierna.

Svensk mat- och miljöinformation deltar i det generella arbetet med att lyfta klimatfrågan och försöker också speciellt lyfta frågan om matens – och i synnerhet köttets – klimatpåverkan, eftersom detta är ett område där politiska åtgärder lyser med sin frånvaro extra mycket. Matens klimatpåverkan beskattas till exempel inte alls i samma utsträckning som transporter och energi.

Strategimöte

Strategimöte: hur jobbar vi strategiskt för minskad köttkonsumtion?

Den 13 januari bjuder Svensk mat- och miljöinformations styrelse in till ett strategimöte i Stockholm för dig som är eller vill bli aktiv i föreningens arbete för minskad köttkonsumtion och bättre villkor för vegomaten.

Vi bjuder på fika och pratar om hur vi når ut och skapar förändring på mest effektiva sätt – på lång och kort sikt. Bland annat kommer vi att diskutera arbetet med sociala medier.

Vi vill gärna ha dina synpunkter på hur vi kan jobba och hur du kan delta i arbetet!

Datum: 13 januari 2018
Tid: 13.00–15.00
Plats: Stockholm, information om lokal kommer
Medverkande: Svensk mat- och miljöinformations styrelse
Anmälan till: jande@smmi.se

Vegomuffins

Välkommen på interaktivt seminarium 25 november: Vegoval 2018

Interaktivt seminarium: Vegoval 2018

Vi måste minska köttkonsumtionen drastiskt för att kunna uppfylla Sveriges miljö- och klimatmål. Minskad köttkonsumtion och bättre villkor för vegomat behöver prioriteras upp på den politiska dagordningen. Under detta interaktiva seminarium diskuterar vi olika åtgärdsförslag som ligger på den politiska dagordningen och hur vi kan samarbeta för att lyfta dessa förslag inför valet 2018.

Kött har väldigt stor negativ miljöpåverkan och vi måste minska konsumtionen drastiskt för att kunna uppfylla Sveriges miljö- och klimatmål. För att få tillstånd de snabba förändringar som behövs på området måste minskad köttkonsumtion och bättre villkor för vegomat prioriteras upp på den politiska dagordningen, speciellt inför valet 2018.

Under detta seminarium diskuterar vi hur vi kan lyfta frågan genom olika samarbetsprojekt och går igenom politiska förslag som ligger på bordet på kommunal nivå, landstingsnivå och riksdagsnivå.

Medverkande
Per-Anders Jande, miljöpolitisk expert, Svensk mat- och miljöinformation och Kerstin Amelin, miljöpolitisk expert, Svensk mat- och miljöinformation

Plats
ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm, sal Ystad

Tid
25 november 2017 kl. 11.00–12.00

Anmälan
Programpunkt på Socialistiskt forum. Fritt inträde, ingen anmälan krävs

Facebookevent
Klicka i att du kommer på Facebook!

Broccoli

Ett av de förslag som finns uppe på dagordningen är att sätta ett nationellt mål om minskad köttkonsumtion. Världsnaturfonden WWF föreslår ett mål om halverad köttkonsumtion till 2030 (jämfört med 2014 års nivå).

En åtgärd som de flesta kommuner jobbar med är ökad andel vegetariskt i den offentliga måltidsverksamheten. Detta är ett arbete vi bör uppmuntra kommunerna – och även landstingen – att gå vidare med. Kött utgör idag en stor kostnad för skolor och andra offentliga måltidsanordnare. Genom att dra ner på eller helt ta bort köttet kan man satsa på bättre råvaror, ekologiska ingredienser och vidareutbildning för skolbespisningspersonal, så att maten blir miljövänligare, nyttigare och godare – utan att det kostar mer.

En åtgärd som alla statliga myndigheter med anknytning till mat och miljö har framhållit som rimlig är att inkludera maten i klimatskattesystemet. Det pågår också forskning på Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, på uppdrag av Naturvårdsverket, för att ta fram ett konkret förslag på hur detta kan ske. Genom skatteväxling, där kött och annan mat med stora utsläpp blir dyrare och klimatsmarta grönsaker blir billigare, blir detta kostnadsneutralt för konsumenten.

Ett annat problem, som diskuteras allt mer och även tas upp av företag som producerar växtbaserade alternativ till kött och mjölk, är att såväl EU-subventioner som nationella subventioner snedvrider konkurrensen genom att gynna animaliska livsmedel på bekostnad av vegetabiliska. Livsmedelsmarknaden behöver bli råvaruneutral, genom att dessa subventioner ses över. Det finns mycket som kan göras på nationell nivå, även om frågan även behöver drivas via EU.

Sverige behöver också underlätta för export och större lösningar kring växtbaserat – det finns här en möjlighet för Sverige att positionera sig på en marknad för sund mathållning i takt med att allt fler människor vill äta på ett sätt som är bra, inte bara för dem själva utan även för omvärlden.

Missa inte våra demokratiworkshoppar inför valet 2018!

Det är mindre än ett år kvar till valen till riksdag, landsting och kommun. För att lyfta upp vegofrågorna på den politiska dagordningen inför valet 2018 utökar Svensk mat- och miljöinformation Vegoforum med en serie föreläsningar och workshoppar om opinionsbildning och politisk påverkan inför valet.

Under demokratiworkshopparna får du verktyg som hjälper dig påverka politiken i vegovänlig riktning från inbjudna politiker och opinionsbildare. Gratis inträde!

15/11 2017: Påverka rikspolitiken från höger till vänster med riksdagsledamöterna Jens Holm (V) och Sofia Arkelsten (M)

7/12 2017: Lär dig skriva effektiva debattartiklar och insändare med Jonas Norberg, en av Sveriges skickligaste insändar- och debattartikelskribenter i vegofrågor

31/1 2018: Så uppmuntrar vi politiken att främja växtbaserad mat med riksdagsledamöterna Birgitta Ohlsson (L) och Per-Arne Hålansson (S)

Se hela programmet på Vegoforums webbplats

Vegoval 2018

Lär dig skriva effektiva debattartiklar och insändare!

Workshop: Lär dig skriva effektiva debattartiklar och insändare

Tid och plats: 7 december 2017 kl. 17.30–19.30, NBV, Klara södra kyrkogatan 20, Stockholm

Medverkande: Jonas Norberg, debattexpert på Svensk mat- och miljöinformation

Anmälan till: jande@smmi.se

Det är mindre än ett år kvar till valen till riksdag, landsting och kommun. För att lyfta upp vegofrågorna på den politiska dagordningen inför valet 2018 utökar Svensk mat- och miljöinformation Vegoforum med en serie föreläsningar och workshoppar om opinionsbildning och politisk påverkan inför valet.

Workshopparna är öppna utan kostnad för dig som är eller vill bli aktiv medlem i Svensk mat- och miljöinformation. Antalet platser är begränsat, så anmäl dig idag!

Jonas Norberg

Under denna workshop delar en av Sveriges skickligaste insändar- och debattartikelskribenter i vegofrågor, Jonas Norberg, med sig av sina tips på hur man skriver en bra insändare/debattartikel. Vi går igenom allt från innehåll, textstruktur och längd till timing, aktualitet och andra knep för att få sin debattext publicerad.

Vi går även igenom det praktiska med att skicka en debattartikel. Vilken information om mig ska jag bifoga? Var hittar jag adresser till tidningsredaktionernas insändar- och debattsidor? Vilka teckenbegränsningar har olika tidningar? Vilken typ av material tar olika tidningar in? Vilka kräver ensamrätt? Vilken tidning eller annat debattforum väljer jag för olika typer av innehåll? Var når jag ut bäst? Hur många läsare når jag via olika forum?

Vi avslutar med en skrivarverkstad, där vi skriver insändare, ger varandra konstruktiv kritik, förbättrar och skickar iväg insändarna!

Var med och lyft vegofrågorna inför valet 2018

Det är mindre än ett år kvar till valen till riksdag, landsting och kommun. För att lyfta upp vegofrågorna på den politiska dagordningen inför valet 2018 utökar Svensk mat- och miljöinformation Vegoforum med en serie föreläsningar och workshoppar om opinionsbildning och politisk påverkan inför valet.

Vi börjar med en demokratiworkshop i riksdagen 15 november, där två erfarna politiker, Sofia Arkelsten (M) och Jens Holm (V), ger dig mer kunskap och praktiska verktyg för att kunna påverka politiken i vegovänlig riktning. Antalet platser är begränsat, så anmäl dig nu för att försäkra dig om en plats: jande@smmi.se.

Mer information om workshoppen

Bli medlem!

Bli medlem nu, så bjuder vi även på medlemskapet för 2018!

Som medlem får du gärna engagera dig i våra aktiviteter, men vi är glada över att ha dig som medlem även om du inte gör något annat än att betala årsavgiften.

Vill du vara aktiv i Svensk mat- och miljöinformation har du många möjligheter. Medlemskapet innebär att du har rösträtt på årsmötet, kan engagera dig i våra kampanjer och verksamheter och får nyhetsbrev och inbjudningar till våra event. Du får också förtur till våra utbildningar och workshoppar.

Medlemskap i Svensk mat- och miljöinformation kostar 50 kr per kalenderår. Femårigt medlemskap kostar 200 kr.

Teckna medlemskap här!

Erbjudande till skolor: workshop om mat och hållbar utveckling

Svensk mat- och miljöinformation erbjuder nu en workshop om mat och hållbar utveckling till skolor. Workshoppen omfattar 2 lektionstimmar och passar för åk 9, gymnasiet och folkhögskolor.

Workshoppen inkluderar flera övningar där eleverna får diskutera klimatförändringarna och andra hållbarhetsproblem och vad vi kan göra åt dem, med fokus på matens påverkan.

Våra workshopledare finns i Sundsvall, Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund, men det kan finnas möjlighet att utnyttja erbjudandet även på andra orter.

Projektet finansieras av Konsumentverket och därför kan vi erbjuda workshopen till ett mycket förmånligt pris.

Är du lärare och vill att vi ska besöka din klass? Hör av dig till skolinfo@smmi.se för mer information och bokning! Är du elev? Prata med din lärare och tipsa om oss!

Workshop

Läs mer: smmi.se/skolworkshop

Grazed and Confused

(Oxford, 2017)

En ny internationell forskarrapport med svenskt deltagande från Oxford, som hänvisar till 300 studier, visar att kolinlagringen från betande djur i marken är liten jämfört med de stora växthusgasutsläppen i form av koldioxid, dikväveoxid och metan. Rapporten slår fast att vi måste äta mindre kött.

Download the PDF file .