FN: Global Environment Outlook 2012

https://www.facebook.com/KievBlesk/ Facebook Блеск Ladda ner här.

Instagram Детейлинг there Facebook Автостудия Глянец Förord
”GEO-5 är den mest omfattande, opartiska och djupgående utvärdering av sitt slag. Den återspeglar den gemensamma kunskapen om de senaste vetenskapliga rönen, som bygger på den stora mängd forskning som genomförs inom och utanför FN-systemet av ledande experter och samarbetsorganisationer.”
BAN Ki-moon, Förenta nationernas generalsekreterare

Facebook Детейлинг Instagram Автостудия Глянец check Sidan 82
”Med tanke på hela råvarukedjeanalysen, inklusive avskogning för bete och foderproduktion, så står köttproduktionen för 18-25 procent av världens utsläpp av växthusgaser, vilket är mer än den globala transportsektorn”

FN - Global Environment Outlook 2012