Chalmers: The importance of reduced meat and dairy consumption

(Utgiven år 2014)

Ladda ner här.

Forskarna Fredrik Hedenus, Stefan Wirsenius och Daniel J. A. Johansson drar i sitt forskningspapper slutsatsen att minskad konsumtion av mjölkprodukter och kött från idisslare är ofrånkomlig om 2 gradersmålet ska kunna nås, om inte oförutsedda tekniska framsteg skulle äga rum.

chalmers