Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket föreslår mål för hälsosam och hållbar livsmedelskonsumtion

Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket presenterar ambitiösa mål för en mer hälsosam och hållbar matkultur i Sverige. Deras vision inkluderar en betydande ökning av växtbaserade livsmedel på våra tallrikar, samtidigt som köttkonsumtionen bör minska radikalt.

Dagens matvanor är ohållbara och leder till ökad risk för:

  • Diabetes
  • Fetma
  • Hjärt- och kärlsjukdomar
  • Cancer

Ungefär 14 000 dödsfall per år kan kopplas till vad vi äter. Samhällskostnaden för fetma beräknas till 125 miljarder kronor per år. Livsmedelskonsumtionen påverkar också miljön negativt och står för en femtedel av Sveriges växthusgasutsläpp.

Förslagens kärna ligger i att öka konsumtionen av baljväxter, grönsaker, rotfrukter, frukt och bär med hela 50 procent fram till år 2035 jämfört med 2021. Fullkorn, en annan viktig komponent i en hälsosam kost, bör fördubblas under samma tidsperiod och köttkonsumtionen ska minska med 30 procent.

Sammanfattningsvis presenterar Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket en tydlig vision för en framtida matkultur i Sverige. En kost rik på växtbaserade alternativ och med en betydligt lägre köttkonsumtion ses som nyckeln till både bättre folkhälsa och en mer hållbar miljö. De nya målen och åtgärderna utgör en viktig vägledning i arbetet mot en sundare och mer hållbar framtid.

Läs mer om de nya nationella målen här:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2024/februari/nationella-mal-foreslas-for-en-halsosam-och-hallbar-livsmedelskonsumtion/