Klimatneutralt jordbruk 2050?

Miljömålsberedningen och LRF, Lantbrukarnas riksförbund, arrangerar en seminariedag om hur jordbruket kan bidra till att Sveriges växthusgasutsläpp är nära noll år 2050. Arrangemanget hålls på Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien i Stockholm den 17 september.

Läs mer här.