Klimatundersökning från Världsnaturfonden visar stöd för köttskatt

Världsnaturfondens klimatundersökning International Survey on Climate Change (2016) visar att 46 procent av svenskarna vill ha politiska åtgärder för att minska köttkonsumtionen och 22 procent vill ha en köttskatt, vilket är en hög andel för att vara en skatt.

[pdf]http://www.wwf.se/source.php/1631741/wwf_earthhour_internationell_v2_160315.pdf[/pdf]