WDRG/INRES: Kostomläggning minskar vattenanvändningen?

Minskat köttätande kan bidra till att lösa vattenbristen i världen. Det menar finländska och tyska forskare i en ny vetenskaplig studie.  Studien finns publicerad i Environmental Research Letters och artikeln går att läsa som pdf här.

Enligt forskarna kräver köttproduktion mer vatten än någon annan jordbruksprodukt och av allt vatten som människan konsumerar går största delen åt till jordbruk.

[pdf]http://iopscience.iop.org/1748-9326/9/7/074016/pdf/1748-9326_9_7_074016.pdf[/pdf]