Matvanorna hotar världens marktillgång

Matvanor kan snart gå om befolkningstillväxt som huvudskälet till att mänskligheten behöver mer jordbruksmark, menar FN:s internationella resurspanel IRP, som lagt fram en ny rapport om global markanvändning.

Om inga åtgärder görs finns risk att ett landområde stort som Brasilien behöver göras om till jordbruksmark fram till 2050, vilket bland annat skulle hota den biologiska mångfalden. För att minska mängden odlingsmark som behöver tas i anspråk uppmuntrar IRP i rapporten den rika delen av världen att ändra konsumtionsvanor bland annat genom att minska mängden kött och animaliska produkter i födan, rapporterar Miljö & Utveckling.
IRP-rapporten kan läsas som pdf här.