Naturskyddsföreningen: Kött och klimat – Matens värstingar

Nästan en tredjedel av hushållets klimatpåverkan kommer från maten och den största delen kommer från köttkonsumtionen. Konsumtionen av kött ökar och idag köper svensken ca 85 kg kött per år, en ökning med 40 procent på 20 år.

Istället för att föda upp djuren på gräs eller restprodukter blir 50 procent av den spannmål som odlas i Sverige djurfoder. På hela 70 procent av den svenska åkerarealen odlas foder. I odlingen används nästan alltid konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel som minskar antalet vilda växter- och djur. Det vill säga den biologiska mångfalden minskar och naturens sårbarhet ökar.

http://www.sus.su.se/sites/sus.su.se/files/attachments/kott_jordbruk_klimatsmart.pdf

[pdf]http://media1.smmi.nu/2013/07/kott_jordbruk_klimatsmart.pdf[/pdf]