Naturvårdsverket: Underlag till en färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050

(Utgiven år 2012)

Ladda ner här.

I denna rapport som överlämnats till regeringen lyfter Naturvårdsverket frågan om köttskatt.

”Utformning och konsekvenser av att indirekt prissätta särskilt utsläppsintensiva produkter bör utredas. Det gäller handelsgödsel och en differentierad klimatskatt på kött.”

 

Underlag till en färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050